VOLEJTE: +420 773 745 108 PIŠTE: info@astk.cz

Výměna registračních značek

Doklady potřebné ke změně RZ

Doklady od majitele

Firma:
originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii

Živnostník:
originál živnostenského listu či jeho úředně ověřenou kopii

Fyzická osoba (občan ČR):
kopii OP

Fyzická osoba (cizinec):
kopii pasu a to stran, kde je platné vízum, trvalá adresa bydliště a hlavní stranu pasu s datem narození.

Zplnomocnění k zastoupení na Dopravním úřadu

Formulář - Žádost o zápis změn údajů

Poplatek za výměnu RZ: 50,- + za každou jednu RZ: 200,-
(podle počtu vydaných SPZ na dané vozidlo/auto,motocykl..atd /)(c) 2023 Production Service group | Webdesign ABweb.cz