VOLEJTE: +420 773 745 108 PIŠTE: info@astk.cz

Dovoz vozidla

1) Žádost o schválení technické způsobilosti individuelně dovezeného vozidla

Doklady potřebné k žádosti

Poplatek za schválení vozidla do provozu:

Nové vozidlo 1 500,- Ojeté vozidlo 2 000,-

Doklady od majitele

Firma:
originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii

Živnostník:
originál živnostenského listu či jeho úředně ověřenou kopii

Fyzická osoba (občan ČR):
kopii OP

Fyzická osoba (cizinec):
kopii pasu a to stran, kde je platné vízum, trvalá adresa bydliště a hlavní stranu pasu s datem narození.

Zplnomocnění k zastoupení na Odboru dopravy

2) Registrace individuelně dovezeného vozidla

Doklady potřebné k registraci

Doklady od majitele

Firma:
originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii

Živnostník:
originál živnostenského listu či jeho úředně ověřenou kopii

Fyzická osoba (občan ČR):
kopii OP

Fyzická osoba (cizinec):
kopii pasu a to stran, kde je platné vízum, trvalá adresa bydliště a hlavní stranu pasu s datem narození.

Zplnomocnění k zastoupení na Odboru dopravy

Formulář - Přihláška k registraci vozidla

Poplatek za registraci vozidla na Odboru dopravy:

Motocykl do 50 cm3 300,-

Motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postraním vozíkem nebo
motor. tříkolky, popřípadě motor. čtyřkolky 500,-

Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,-

Přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti 500,-

Přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700,-(c) 2023 Production Service group | Webdesign ABweb.cz