VOLEJTE: +420 773 745 108 PIŠTE: info@astk.cz

Dočasné vyřazení vozidla z evidence (depozit)

Uložení do depozitu

Doklady potřebné k uložení do depozitu

Doklady od majitele

Firma:
originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii

Živnostník:
originál živnostenského listu či jeho úředně ověřenou kopii

Fyzická osoba (občan ČR):
kopii OP

Fyzická osoba (cizinec):
kopii pasu a to stran, kde je platné vízum, trvalá adresa bydliště a hlavní stranu pasu s datem narození.

Zplnomocnění k zastoupení na Dopravním úřadu

Formulář - Žádost o vyřazení vozidla

Poplatek za uložení vozidla do depozitu na DÚ: 100,-

Výběr z depozitu

Doklady potřebné k výběru z depozitu

Doklady od majitele

Firma:
originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii

Živnostník:
originál živnostenského listu či jeho úředně ověřenou kopii

Fyzická osoba (občan ČR):
kopii OP

Fyzická osoba (cizinec):
kopii pasu a to stran, kde je platné vízum, trvalá adresa bydliště a hlavní stranu pasu s datem narození.

Zplnomocnění k zastoupení na Dopravním úřadu

Formulář - Žádost o zápis změn údajů(c) 2023 Production Service group | Webdesign ABweb.cz