VOLEJTE: +420 773 745 108 PIŠTE: info@astk.cz

Ostatní změny

Změna barvy vozidla

Doklady potřebné k zápisu změny barvy

Doklady od majitele

Firma:
originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii

Živnostník:
originál živnostenského listu či jeho úředně ověřenou kopii

Fyzická osoba (občan ČR):
kopii OP

Fyzická osoba (cizinec):
kopii pasu a to stran, kde je platné vízum, trvalá adresa bydliště a hlavní stranu pasu s datem narození.

Zplnomocnění k zastoupení na Dopravním úřadu

Formulář - Žádost o zápis změn údajů

Poplatek za zápis změny barvy: 50,-(c) 2020 Production Service group | Webdesign ABweb.cz